Villkor för reklamationer och returer


Danitech A/S försöker på bästa sätt att erbjuda sina kunder en rättvis behandling när det gäller återlämnande av felbeställda eller felaktigt levererade varor samt reklamationer. Detta sker enligt de beskrivna reglerna i våra försäljnings- och leveransvillkor. För att säkerställa våra kunder den bästa servicen måste följande regler följas:

RETURVAROR

1. Varor kan endast returneras enligt överenskommelse - dvs. Danitech skall kontaktas först.

2. Under telefonsamtalet kommer Danitech att tillhandahålla ett returnummer som kunden måste bifoga varan vid returen.

3. En kopia av inköpsfakturan skall bifogas returen. Av denna framgår inköpsdatum och pris som skall gälla vid en eventuell kreditering vilket säkrar en korrekt behandling av kundens retur.

4. Varorna skall vara oanvända och felfria.

5. Retur skall ske senast 1 månad efter mottagandet. Vid senare retur förbehåller sig Danitech rätten till en reducering av det belopp som skall krediteras. Eventuell retur på grund av felbeställning av kunden utgår en returavgift på 15% av priset. Minsta avgift är 100 DKK.

6. Särskilt inköpta varor och varor som kunden har målat i annan färg kan inte returneras.

7. OBSERVERA: I de fall då varor skickas till Danitech UTAN en överenskommelse, kan det leda till betydligt längre behandlingstid. I värsta fall kommer varorna att returneras utan åtgärd.

Hämta reklamationsblankettREKLAMATIONER


1. Reklamationsblanketten skickas in ifylld med en grundlig felbeskrivning tillsammans med varan. Blanketten innehåller de upplysningar som är nödvändiga för att behandla reklamationen hos Danitech och kan hämtas på nedanstående länk.

2. Om en reklamation avslås, skickas en faktura till kunden på omkostnaderna Danitech har haft i samband med behandlingen av reklamationen.

3. Om varan skickas till Danitech utan en korrekt ifylld blankett, kan det leda till en betydligt längre behandlingstid eller i värsta fall avslag på reklamationen.


Laddar
Laddar